Hořčice bílá

Sinapis alba L.

Popis

Hořčice bílá je jednoletá plodina rozmnožující se semeny.

Ze semenářského hlediska má cizosprašnost požadavek na prostorovou izolaci množitelských porostů. Od jiného porostu hořčice nebo řepky musí být množitelský porost hořčice vzdálen nejméně 200 m.

5 let na zpět nesmí být na poli pěstována jiná brukvovitá plodina.

Agrotechnika

Je ji možné pěstovat ve všech oblastech do nadmořské výšky max. 600 m.

Vyžaduje dostatek vláhy a je citlivá na delší sucho, vhodnější jsou spíše níže položené teplejší oblasti.

Půdy jsou vhodnější hlinité, méně vysýchavé, které se dají před setím dobře připravit. Nevhodné jsou půdy písčité, vysýchavé, štěrkovité nebo půdy jílovité, slévavé, kde se tvoří těžko zpracovatelné hroudy. Nevhodné jsou také půdy silně zaplevelené, především vytrvalými plevely (pýr, pcháče, pelyněk černobýl aj.). Vhodné je pH nad 6.

Má nízké nároky na půdu a klimatické podmínky. Daří se jí v chladnějších a vyšších výrobních oblastech.

Klíčí při teplotě 1 – 2 °C. Při vzcházení snáší mrazíky -7 °C.

Je citlivá na utužení půdy a půdní škraloup. Velmi citlivá na triazinové herbicidy.

Pro dosažení vysokého výnosu semene (bohatého větvení a vytvoření vysokého počtu šešulí) je nutné porost založit co nejdříve v podmínkách krátkého dne, aby se vytvořilo dostatek vegetační hmoty a základů pro generativní orgány. Při pozdním setí přechází rostlina rychle do kvetení, vytváří málo bočních větví a málo květů.

Před setím provedeme základní hnojení fosforem (cca 80 až 100 kg/ha P2O5), draslem (80 až 100 kg/ha K2O) a hořčíkem (30 až 40 kg/ha MgO). Hnojiva je také možno výhodně zaorat už při zimní orbě.

Ošetření, postřiky

Herbicidy: 1 děložní plevely: AGILL, PANTERA QT, GARLAND FORTE

2 děložní plevely: GALLERA

Insekticidy: ošetření proti dřepčíkům: DECIS MEGA

ošetření proti blýskáčkům: BISCAYA 240OD

Fungicid: CONTANS WG

Hnojení dusíkem během vegetace

Pro dosažení vysokého výnosu hořčice je nutné použít dostatečné hnojení dusíkem, popřípadě doplněné o hnojiva s mikroprvky (především S a Mg). Do výšky porostu cca 20 cm dohnojit dusíkem v dávce 30 až 40 kg/ha, další dávku v množství 30 kg N/ha ještě do počátku kvetení.

Výsev

Před setím hořčice na semeno by měla být provedena zimní orba do hloubky 18 až 24 cm. Ve sledu po obilnině sejeme do rozpracované podmítky. Před setím použijeme množství asi 30 až 40 Kg/ha N ve formě granulovaného síranu amonného nebo ve formě vícesložkových hnojiv NPK. Pokud byl na podzim při orbě zaorán hnůj nebo kejda, pak není potřeba před setím hnojit dusíkem.

Zásev na semeno se v podmínkách ČR provádí mezi 10 až 30. Březnem. Zasetí hořčice na semeno po tomto datu už neposkytne požadovanou výši výnosu (příliš dlouhý den). Při příliš časném termínu setí (v březnu) hrozí nebezpečí pozdních mrazů, které mohou mladý porost zničit (teploty pod -5 až -7 °C).
Výsevek je v průměru mezi 5,5 až 10 kg/ha do malé hloubky mezi 1 až 3 cm při řádcích mezi 15 až 20 cm.
Pozemek je vhodné po zasetí lehce uválet.

Doopylení

Hořčice vykvétá asi 60 až 70 dnů po zasetí (kolem 10. až 20. června) a kvete asi 20 až 30 dnů. Opyluje se převážně cizím pylem za pomoci hmyzu. Pokud není dostatek cizího pylu, je schopna se opylit i vlastním pylem. Přesto je vhodné podpořit opylení porostu přisunutím včelstev v počtu 2 až 3 na 1 ha porostu.

Stimulace výnosu

Hořčice pozitivně reaguje na použití biostimulátorů pro zvýšení a stabilizaci výnosu semene, popř. i jeho kvalitu. Při výšce porostu do 12 cm použijeme např. Trisol Aktivátor Compakt v dávce 2,0 l/ha. V době před kvetením je možno použít Atonik Pro (0,2 l/ha). Na trhu jsou k dispozici další podpůrné a stimulační látky. Cílem je vytvoření mohutnějších rostlin s větším nasazením květů, intenzivnější fotosyntézou a větší odolností ke škodlivým faktorům, včetně poléhání a lámání lodyh.

Sklizeň

Sklizeň je vhodné provádět až při plné zralosti při vlhkosti semene do 10 % z pravidla ve druhé polovině srpna nebo až na počátku září.

Pro přímou sklizeň je vhodné porost ponechat plně dozrát tak, že lodyha i boční větve jsou úplně suché a při zlomu praskají.

Sklizeň provádět za suchého a slunečného počasí. Šešule hořčice nepukají a semeno nevypadává, takže se sklizní není třeba spěchat, ale raději vyčkat na optimální sklizňové podmínky.
Pokud se sklizeň oddaluje a v době dozrávání je vlhké deštivé počasí, zvyšuje se podíl „šedivých“ semen, které snižují technologickou kvalitu semene.

Výnos

Výnos osiva je závislý na kvalitě půdy, termínu setí, agrotechnické péči a počasí.

Zpravidla dosahuje 1-2 t/ha