Kostřava luční

Festuca pratensis Huds.

Popis
Je to víceletý až vytrvalý druh ozimého charakteru a patří mezi vypadavé trávy.
Semenářsky využíváme 2 roky.

Agrotechnika
Je to málo náročná a přizpůsobivá tráva, která snáší i drsné podmínky.
Vyhovují jí střední až těžší půdy s dostatkem živin a dusíku.

Výsev
Pro pěstování na semeno jsou nejvhodnější střední až mírně těžší půdy. Pozemek je třeba v předchozích letech důkladně odpýřit, důležité je i odstranění dalších trávovitých plevelů a příměsí, především jílků, srhy a kostřav.
Vyséváme 20-25 kg osiva ha-1 do řádků 25 cm, hloubka setí má být 2-3 cm. Vysévat můžeme zjara do krycí plodiny, pokud možno napříč řádků krycí plodiny. Při výsevu v čisté kultuře je nejzazší termín setí do konce června, výjimečně do konce července.
Důležitým agrotechnickým opatřením je včasný úklid slámy a posklizňových zbytků po sklizni krycí plodiny. Pak by mělo následovat dodání 50 kg N.ha-1. Při ponechávání porostu do dalšího sklizňového roku je třeba vedle úklidu slámy zpravidla vždy posekat strniště a odklidit veškeré posklizňové zbytky. Nejpozději v první dekádě září přihnojíme 50 kg N.ha-1. Tímto zabráníme vyležení porostu a vytvoříme příznivé podmínky pro tvorbu nových odnoží, které jsou předpokladem pro výnos semen v dalším roce. Koncem září až začátkem října porost přisekáme.
Na jaře přihnojujeme 60 kg N.ha-1, v dalších sklizňových letech zvyšujeme dávky N o 10-20 kg.ha-1. Hnojení P a K je závislé na zásobenosti půdy, na dobře dosycené střední půdě činí průměrné roční dávky 60 kg P2O5 a 75 kg K2O .ha-1.
Proti plevelům ošetřujeme na jaře do období sloupkování, vycházíme ze stavu porostu a platné metodiky. V případě potřeby ošetřujeme v období sloupkování proti klopušce hnědožluté, která způsobuje běloklasost.
Zraje začátkem července, ve zralosti jsou laty a jejich osy slámově žluté, stébla v horní části žlutozelená, v dolní části ještě zelená, semena při poklepu o dlaň padají. Provádíme přímou kombajnovou sklizeň, osivo je třeba ihned provětrávat a dosoušet na požadovanou vlhkost.

Sklizeň
Zraje začátkem července, ve zralosti jsou laty a jejich osy slámově žluté, stébla v horní části žlutozelená, v dolní části ještě zelená, semena při poklepu o dlaň padají. Provádíme přímou kombajnovou sklizeň, osivo je třeba ihned provětrávat a dosoušet na požadovanou vlhkost.

Výnosy
Průměrné výnosy semene činí 800 – 1200 kg/ha.