Lupina bílá

Lupina bílá (Lupinus Albus) je společně s lupinami ţlutou, úzkolistou, andskou ( proměnlivou) zařazena do rodu bobovitých. Díky nízkému obsahu hořkých látek (alkaloidů) je vhodná pro krmné a potravinářské účely.
Lupina je nenáročná plodina vyžadující jen velmi málo vstupů a ošetření.
Je vynikající předplodinou pro obiloviny, váže do půdy vzdušný dusík až 70kg na 1ha
Snadná sklizeň díky stvolu, který nepolehá ani v době plné zralosti
Snadné a bezproblémové skladování díky velkým semenům

Popis odrůdy ZULIKA
• Délka vegetace 120 – 150 dní
• Středně vysoké rostliny 60-100cm
• HTS 300 – 390 g
• Neobsahuje hořké látky
• Vysoká odolnost proti antraknoze
• Výnos 3 – 5 tun/ha

Agrotechnika:
Půdy jsou vhodné písčitohlinité, hlinité, jílovitohlinité. Lupina snáší i méně úrodné a kamenité půdy. Ideální je propustná hnědozem v nadmořské výšce 200 – 450 mnm.
Důležitý je dostatek vláhy na jaře pro vyklíčení a zakořenění rostlin.