Ředkev olejná

Raphanus sativus var. oleiferus

Popis
Ředkev olejná má velký význam jako rostlina na zelené hnojení a krmení. Má krátkou vegetační dobu, bujný růst, silné prokořenění a také vysokou tvorbu zelené hmoty.
Zlepšuje zdravotní stav následných plodin (např. brambor a cukrovky)

Podnebí a půda
Na semeno ji můžeme pěstovat na všech druzích půdy, které jsou bez plevelů (hlavně svízele a ředkve ohnice). Snáší sucho a může se v osevním postupu pěstovat po sobě.
Snáší i mrazy okolo -6°C.

Agrotechnika pěstování
Doporučuje se 30 až 60 kg/ha N na semeno a 80 až 90 kg/ha N na zeleno.
120 až 140 kg/ha K20 a 80 až 100 kg/ha P2O5.

Výsev
Výsev je v období březen až duben.
Na semeno se ředkev olejná vysévá v množství 12 až 15 kg/ha, při vzdálenosti řádků 20 až 30 cm a hloubce setí 2 až 3 cm.
Po zasetí, pokud je porost zaplevelený, můžeme porost plečkovat.
Ochrana proti škůdcům by měla být provedena do konce kvetení porostu.

Sklizeň
Na semeno se porosty sklízí kombajnem v plné zralosti, když jsou všechny části plodiny zaschlé.
Před sklizní lze použít i Reglone v množství 3 l/ha + 600 l vody v období plné zralosti, když jsou šešule zlatožluté až nahnědlé. Za 14 dní po jeho aplikaci lze porost sklízet.
Ihned po výmlatu je třeba osivo předčistit a dosušit.

Výnos
Výnos semene bývá 1 až 1,2 t/ha.