Svazenka vratičolistá

Phacelia tanacetifolia

Biologické vlastnosti
Je to jednoletá rostlina, středně vysoká (70 – 80 cm) a medonosná.
Má dlouhou periodu květu a meduje i při nízkých teplotách. Je to rostlina s rychlým růstem a vývojem, která kvete v květnu až červnu.
Má dobrou nutriční hodnotu.

Semeno je až 3,5 mm dlouhé, drsné, šedé až hnědé, s typickými a příčně uspořádanými výrůstky.
HTS bývá 1,8 až 2,4 g.
Píce svazenky je méně kvalitní, protože je silně obrvená a při zavadnutí hořkne. Je vhodná jako meziplodina na píci, zelené hnojení a pro technické využití (protierozní působení, přes zimu se ponechá na poli a na jaře se do ní vysejí zrniny nebo kukuřice na siláž).
Je vhodná pro včelí pastvu a jako komponent do různých směsek.
Zkrmuje se výhradně v čerstvém stavu, a to do začátku květu.
Pro výrobu sena se nehodí.
Dobře potlačuje plevele a netrpí chorobami ani škůdci.

Předplodina
Zařazujeme ji mezi dvě obiloviny.

Nároky na pěstování
Svazenka je plodina nenáročná a nemá vysoké náklady na pěstování. Snáší lehké půdy, hlinitopísčité a suší polohy beze sklonu k zamáčení.

Výsevek a hloubka setí
Svazenku vyséváme na jaře (po zasetí obilovin) nejpozději začátkem května. Snáší krátkodobé mrazíky až – 9°C. Seje se bez krycí plodiny do hloubky 1,5 a 2 cm.

Dvě varianty pěstování svazenky
Vzdálenost řádků 25 cm, výsevek se pohybuje mezi 12 – 18 kg osiva/ha
Vzdálenost řádků 45 cm, výsevek se pohybuje mezi 6 – 10 kg osiva/ha. Při této variantě se porost během vegetace plečkuje.

Hnojení
Svazenka je náročná na Ca. Půdní reakce by měla být neutrální až mírně zásaditá. Dávka živin před setím – 40 – 60 kg N, 60 – 70 kg P, 80 – 100 kg K.
Vhodné je kombinované hnojení NPK.

Ochrana proti plevelům
Svazenka vyžaduje čisté pozemky, nezaplevelené, hlavně bez laskavců, merlíků penízků rolních, rdesen a šťovíku.

Preemergentní aplikace
Lentipur 500 FW 1,5 l/ha
Arelon 500 FW 1,25 l/ha
Lentagran WP 1,25 kg/ha – aplikace až od plně vyvinutého 4. listu
U širokořádkových kultur se provádí meziřádková kultivace.

Sklizeň
Svazenka se sklízí za 110 – 120 dní po zasetí.
Pět dní před plánovanou sklizní, tj. když semeno má hnědou barvu a začíná se uvolňovat, desikujeme porost 4 l Reglonu na 1 hektar.
Před sklizní upravíme sklízecí mlátičku. Otáčky mlátícího bubnu nastavíme na 600 – 700 otáček za minutu a otáčky ventilátoru nastavíme na 380 a zvětší se mezera koše i rozevření žaluziového síta.
Vymlácené osivo umístíme na aktivní větrání a dosoušíme na 15 % vlhkost.

Výnos
Výnos osiva se pohybuje v rozmezí 400-500kg/ha (po vyčištění)